องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร