หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
นายบุญมี แก้วกำพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-605-330
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายข้าราชการประจำ
    - ฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักปลัด
    - ฝ่ายข้าราชการประจำ กองคลัง
    - ฝ่ายข้าราชการประจำ กองช่าง
    - ฝ่ายข้าราชการประจำ กองการศึกษาฯ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - รายละเอียดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
    - หน้าที่แต่ละส่วนราชการ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
    - รายละเอียดตามแผน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
    พรบ./พรก.
    - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2562
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - ระเบียบ มท.ว่าด้วย พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    - พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจและภารกิจ
    - ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศจากระบบ E-GP
    - ข่าวสรรหาบุคลากร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - Facebook อบต.ไผ่ขวาง
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-605-329-30 โทรสาร : 056-605-330
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 839,623 เริ่มนับ 25 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.ไผ่ขวาง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10