หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
นายบุญมี แก้วกำพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-605-330
ข่าวสาร
 
 
 

 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปีงบประมาณ  2564 และทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ซึ่งหมายถึง บุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่องานราชการต่างๆกับอบต.หรือโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ซึ่งประกอบด้วย
1.สมาชิกสภาอบต.เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจาก ไม่ไม่อำนาจในการบริหารงานของหน่วยงาน
2.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เนื่องจาก ไม่ไม่อำนาจในการบริหารงานของหน่วยงาน
3.ผู้มาเสียภาษีต่างๆกับอปท.
4.ผู้มาติดต่อยื่นคำร้องต่างๆ   ติดต่อขอใบอนุญาตต่างๆ ขอหนังสือรับรอง
5.ผู้มาติดต่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
6.ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
7.ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8.ผู้มาติดต่อขอรับบริการกับส่วนราชการในเรื่องต่างๆ ฯลฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงขอเชิญท่านร่วมตอบแบบประเมินประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปี 2564 ตามช่องทางต่างๆ (โดยระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)
     - ตอบเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
     - ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ผ่านระบบออนไลน์ โดยผ่านเว็บไซด์ อบต.
หัวข้อข่าวสาร  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2564 ผ่าน URL  https://itas.nacc.go.th/go/eit/y0w30s
     -  ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด

โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางจะดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปลงในระบบสารสนเทศให้ ซึ่งข้อมูลในการตอบครั้งนี้ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตรวจสอบรายบุคคลแต่อย่างใด
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไปและให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2564 เวลา 13.45 น. โดย คุณ พรพิมล จันตรา

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-605-329-30 โทรสาร : 056-605-330
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 314,309 เริ่มนับ 25 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.ไผ่ขวาง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10