หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
นายบุญมี แก้วกำพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-605-330
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
งานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา อบต.
- งานอำนวยการ - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์ - งานอำนวยการและประสานงาน
- งานสารบรรณ - งานการเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน - งานทะเบียนประวัติผู้บริหารและ สมาชิกสภา
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศ    
งานบริหารงานบุคคล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายฯลฯ - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานทะเบียนประวัติ ฯลฯ - งานรักษาความสะอาด
- งานจัดทำแผนอัตรากำลังและกรอบพนักงานจ้าง - งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานพัฒนาบุคลากร    
- งานสวัสดิการ    
- งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ    
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร
- งานนโยบายและแผน - งานวิชาการเกษตร
- งานวิชาการ - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสารสนเทศและระบบคอมฯ - งานปศุสัตว์
- งานงบประมาณ    
งานกฎหมายและนิติกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและนิติกรรม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ อบต. - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
       
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนควบคุมการจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุม และเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์
   
   
 
งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานก่อสร้างสะพานเขื่อน ทดน้ำ
- งานข้อมูลการก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุม การตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
งานสาธารณูปโภค
- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะประโยชน์
- งานผังเมืองและแผนที่
- งานอนุรักสิ่งแวดล้อมทางบก และทางน้ำ
   
   
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
งานบริหารการศึกษา
- งานแผนและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน
- งานการศึกษานอกระบบ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ.
- การจัดระเบียบชุมชน
งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน
- งานส่งเคราะห์ประชาชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และสุภาพสตรี
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
- งานสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ
- งานส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
- งานสงเคราะห์ครอบครัว
   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-605-329-30 โทรสาร : 056-605-330
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 2,286,628 เริ่มนับ 25 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.ไผ่ขวาง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10